Özel TÜSAV KARDİYOLOJİ DAL MERKEZİ Prof.Dr. Öztekin OTO' nun başkanlığını yaptığı TÜRKİYE KALP ve SAĞLIK VAKFI'nın desteği ile kurulmuştur.
Veri Quality TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Ekokardiyografi Kalbin ultrason dalgaları kullanılarak görüntülenmesi yöntemi EKOKARDİYOGRAFİ olarak adlandırılmaktadır. Ekokardiyografi...
Egzersiz Testi
Egzersiz Testi (Efor Testi)İstirahat halinde çekilen elektrokardiyogramlar bazen (EKG) gerekli olan bilgileri sağlamayabilir. Bu nedenle bazı hastalara...
Ambulatuvar Kalp Ritim Kaydı(Holter Monitoring)
Ambulatuvar Kalp Ritim Kaydı(Holter Monitoring)Ambulatuvar kalp ritm kaydı çeşitli kalp hastalıklarındaki EKG değişikliklerinin saptanmasında sık olarak...
Transözefageal Ekokardiyografi
Transözefageal EkokardiyografiTransözefageal ekokardiyografi (TÖE), ekokardiyografik incelemenin göğüs duvarı yerine yemek borusundan yapılmasıdır...
EECP Tedavisi
EECP TedavisiKalbi çepeçevre saran ve kalp kasına gereken kanı sağlayan arterlerdir...
Biyokimyasal Testlerden Beklenen Yararlar
Biyokimyasal Testlerden Beklenen Yararlarİçerik Güncelleniyor...
Egzersiz Testi Öncesi Hasta Hazırlığı
Egzersiz Testi Öncesi Hasta HazırlığıHasta test sırasında rahat koşmayı engelleyecek nitelikte giysiler giymemelidir...
Beslenme ve Kalp
Beslenme ve KalpGünümüzde kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasındadır...
Tüsav Kardiyoloji Dal Merkezi