DENİZ İNCİ

 • DOĞUM YERİ/TARİHİ: İSTANBUL/1984
 • ÖĞRENİM DURUMU: 1995-2002 ADİLE MERMERCİ LİSESİ
 • 2002-2008 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • KARDİYOLOJİ İHTİSASI: 2008-2012 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 • YABANCI DİL: İNGİLİZCE
 • DERNEKLER: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
 • EURUPEAN SOCİETY OF CARDİOLOGY
 • GÖREV YAPTIĞI YERLER: MARDİN DEVLET HASTANESİ
 • AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ
 • MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FINDIKZADE HASTANESİ

REYHAN KAHRAMAN AKMAN

 • DOĞUM YERİ TARİHİ : ADAPAZARI / 1967
 • ÖĞRENİM DURUMU : ADAPAZARI ATATÜRK LİSESİ
 • ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI (1984-1991)
 • GAZI ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI RADYASYON ONKOLOJISI ASISTANLIĞI (1994-1997)
 • KARDIYOLOJİ İHTISASI : FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESI KARDIYOLOJI İHTISASI (1997-2002)
 • YABANCI DİL : İNGİLİZCE, ALMANCA
 • DERNEKLER : TTB, TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ (KARDIYAK GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMA GRUBU, KALP YETERSIZLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU)
 • GÖREV YAPTIĞI YERLER : KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS-KAYSERİ AÇSAP (1991-1994)
 • FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ EKOKARDİYOGRAFİ LAB.2002-2004
 • ÖZEL AVCILAR HOSPITAL 2004-2007,ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ 2007-2009
 • ÖZEL CERRAHİ TIP MERKEZİ NAZİLLİ, ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ 2010-2011
 • ÖZEL LIFEMED TIP MERKEZİ-KADIKÖY 2011-2.2017
 • E-MAIL : INFO@TUSAVKARDIYOLOJI.COM
YUKARI