DENİZ İNCİ

 • DOĞUM YERİ/TARİHİ: İSTANBUL/1984
 • ÖĞRENİM DURUMU: 1995-2002 ADİLE MERMERCİ LİSESİ
 • 2002-2008 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
 • KARDİYOLOJİ İHTİSASI: 2008-2012 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 • YABANCI DİL: İNGİLİZCE
 • DERNEKLER: TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
 • EURUPEAN SOCİETY OF CARDİOLOGY
 • GÖREV YAPTIĞI YERLER: MARDİN DEVLET HASTANESİ
 • AVRUPA CERRAHİ TIP MERKEZİ
 • MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ FINDIKZADE HASTANESİ

DR. MUHSİN BEYATLI

 • Doğum yeri/ Tarihi: KERKÜK/16.03.1973
 • Öğrenim Durumu: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006)
 • Kardiyoloji İhtisası: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2016)
 • Yabancı Dil : Arapça, İngilizce
 • Görev Yaptığı Yerler : Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi
YUKARI