Ekokardiyografi

Kalbin ultrason dalgaları kullanılarak görüntülenmesi yöntemi EKOKARDİYOGRAFİ olarak adlandırılmaktadır.

Ekokardiyografi invaziv (girişimsel) olmayan bir tanı yöntemidir ve kullanılan ses dalgalarının hastalara zararı yoktur. Ekokardiyografi, kalbin hareketli görüntüsünü sağlayarak, kalp kapaklarının yapısını, kalp duvar hareketini, kalp duvarında beslenme bozukluğunu, daha önce geçirilmiş kalp krizi olup olmadığını, kalp içinde kanın hareketini, kalp kapaklarındaki dejenerasyon (hasarlanma) ve fonksiyon bozukluğunu, kalp boşluklarının yapısını ve kalbin içinde kanın hareketinin incelenmesiyle kalp kapağı ve kas dokusunun fonksiyonunu değerlendirmede çok önemli bilgiler sağlar.

Ekokardiyografi

Aşağıda belirtilen durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Kalp kapak hastalığı tanısı, takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,
  • Koroner arter hastalığının tanısı takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,
  • Yüksek kan basıncının kalbe etkisinin incelenmesi,
  • Kalpten çıkan büyük damarların yapısının incelemesi,
  • Sistemik hastalıklarda kalbin etkilenmesinin değerlendirilmesi,
  • Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında,
  • Kullanılan bazı ilaçların kalbe olası etkisinin takibinde,
  • Tromboembolik olaylarda emboli kaynağının aranmasında,
  • Acil durumlarda ( göğüs travması vb.),
  • Kalp ameliyatları sırasında ve hemen sonrasında.
YUKARI