Ambulatuvar Kalp Ritim Kaydı (Holter Monitoring)

Ambulatuvar kalp ritm kaydı çeşitli kalp hastalıklarındaki EKG değişikliklerinin saptanmasında sık olarak kullanılan, invzif olmayan bir tanı yöntemidir.

Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritm değişikliklerini izlenmesini sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu değişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikayetlerinin değerlendirilmesini sağkamaktadır.

Ambulatuvar EKG'nin sık kullanıldığı durumlar;

  • Hastanın uzun süreli kalp ritm takini gerektiren yakınmalarının ( çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı vb) olması,
  • Kalp ritmi üzerine etkili ilaçlara yanıtın izlenmesi.

Hastanın hazırlanması ve testin uygulanması

Hastanın test öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hastanın goğüs kafesinde belirli bölgelere plastik elektrodlar yapıştırılır. Ayrıca bir kemer ile kayıt edici cihaz takılır. Bu sistemin küçük ve hafif kayıt cihazı sayesinde hastaya konforlu bir biçimde sürekli EKG kaydı yapılmaktadır. Genellikle 24 ve 48 saat süreyle hasta bu cihazı taşır. Daha sonra kayıt cihazı çıkarılır ve bilgisayar ortamında uzman kardiyolog tarafından kayıt edılen EKG ritm analizi yapılır.

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ (KAN BASINCI HOLTERİ)

Ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

Ambulatuvar kan basıncı hastanın doktoru tarafında yapılan değerlendirmesi sonucu doktor önerisi durumunda yapılmalıdır. Hasta doktorunun tavsiyesine göre ilaçlarına devam ederek veya etmeyerek test gerçekleştirir. Hastanın eğer kullanıyorsa ilaçlarını doğru bir şekilde bildirmesi önemlidir.

Ambulatuvar kan basıncı ölçümünün kullanım yerleri:

  • Evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı veya yararsız olduğu durumlarda beyaz önlük hipertansiyonun araştırılmasında,
  • Tedaviye direnç gösteren hastaların değerlendirilmesinde - Çeşitli ölçümlerde bulunan kan basıncı değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,
  • Uykuda kan basıncı seyrinin değerlendirilmesinde, Evde ölçümün yapılamadığı durumlarda, sabahın erken saatlerinde veya gün içerisinde tedavi etkisinin değerlendirilmesinde,
  • Bazı sistemik hastalıklara (Diabet vb) eşlik eden sinir sistemi bozukluklarının kan basıncına etkisinin değerlendirilmesinde,
  • Uygulanan ilaç tedavisinin takibinde ve vücudun buna verdiği yanıtın değerlendirilmesinde.
YUKARI