Birimler

I. Kardiyoloji: Tam Kardiyolojik muayene ve tetkiklerle kalp sağılınızın devamlılığını kontrol altında tutuyoruz.

Kardiyolojik yönden tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

 • Koroner Yetmezlik
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damar Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kardiyolojik acil işlemler(İkinci Basamak Ayaktan Tedavi Merkezi için)

Kardiyolojik Yönden Yapılan İşlemlerimiz:

 • B-M Mode Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografi
 • 24 Saat EKG İzlemi Holter EKG
 • 24 Saat Kan Basıncı İzlemi Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (Holter TA)
 • Eforlu EKG Treadmill
 • Noninvaziv kan basıncı, Sa O2 , Isı, Elektrokardiyografik Monitörizasyon
YUKARI